วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2567

อ่านแล้ว: 207

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2567 
โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง นายศิริชัย อ้อนอุบล
รองผู้อำนวยการ นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู 
ให้การต้อนรับ ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
ในปีการศีกษา 2566 ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา