กิจกรรมพี่พบน้อง ครั้งที่ 15

อ่านแล้ว: 128

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 wฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล งานแนะแนว ร่วมกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าได้จัดกิจกรรมพี่พบน้อง ครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความฝัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนสร้างเป้าหมายในชีวิตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายกีฬาชัย รันีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมผล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการงานแนะแนว และคณะครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเข้าร่วมกิจกกรมในครั้งนี้