กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUR DAY) จังหวัดชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 102

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
           นายกีฬาชัย รันีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมผล มอบหมายให้งาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เข้าร่วมแสดง และจัดบูธนิทรรศการในกิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY) จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยมี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี