โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ ๑ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 925

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ ๑ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา กุญสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ , ดร.ประเสริฐ บุญมา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและมอบทุนการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด