โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการนิเทศ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การเปิดเรียนแบบ Onsite

อ่านแล้ว: 765

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับการนิเทศ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การเปิดเรียนแบบ Onsite จากว่าที่ร้อยเอก ดร.ทินกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ , นายปรีดา นิตยารส และ นางจิโรบล เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ