โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารับการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน On site

อ่านแล้ว: 773

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On site แบบสลับกลุ่มมาเรียนในวันที่ 1 ก.พ. 2564 ในการดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากสาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อและโรงพยาบาลแก้งคร้อ