วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงมุทิตาจิต พระครูจรัส กุสลจิตโต (พระครูธรรมรักษ์)

อ่านแล้ว: 75

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงมุทิตาจิต พระครูจรัส กุสลจิตโต (พระครูธรรมธร) เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาคีรี 
เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๐ ปี ณ วัดป่าเมตตาคีรี อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ