สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ จัดกิจกรรมสอบแข่งขันออนไลน์ อัจฉริยะเคมี 2021

อ่านแล้ว: 892

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันอัจฉริยะเคมี ๒๐๒๑ ในรูปแบบออนไลน์วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ออนไลน์)