โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม

อ่านแล้ว: 806

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังของโรงเรียนในการกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2562