โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะตาม ว๙/๒๕๖๔

อ่านแล้ว: 567

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมกับการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว๙/๒๕๖๔ (วPA) ณ หอประชุมเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.๒๕๖๒