งานศิลปหัตถกรรม สพม.ชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯ
สถานที่จัดการแข่งขัน
ตารางรายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละศูนย์ฯ
ปฏิทินการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน