วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “ต้นน้ำซี” โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านแล้ว: 4312

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “ต้นน้ำซี” โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ร่วมการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 “ 9th India International 
Dance & Music Festival ’' ณ เมือง NEW DELHI สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี นายธีรภัทร มงคลนาวิน 
อัครราชทูตประจำอินเดียมาร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด