ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรื้อถอนโรงเรียนคอนสวรรค์ และโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จำนวน 2 รายการ

อ่านแล้ว: 5462

ประกาศขายทอดตลาดฯ.pdf