ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดารจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายการ

อ่านแล้ว: 4027

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ประจำป(1).pdf