สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านแล้ว: 2635

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ