ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566

อ่านแล้ว: 280

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น  ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ โดยมี ดร.พิทักษ์ วงแหวน ประธานคณะกรรมการ  วิทยาเขต เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ