ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

"ขงจื่อสัญจร" โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
05 มีนาคม 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา
Chaiyaphum Chemistry Test 2021
13 กุมภาพันธ์ 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
11 กุมภาพันธ์ 2564
รร.ภักดีชุมพลวิทยา