ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

ผลการคัดเลือก โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น 4
09 ตุลาคม 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
อรพิมผลัดช่อ ตะคร้อลากิ่ง
30 กันายน 2564
รร.แก้งคร้อวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563
28 กันายน 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ขอแสดงความยินดีกับนายธนสิทธิ์ กำลังฤทธิ์
28 กันายน 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
28 กันายน 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28 กันายน 2564
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0
14 กันายน 2564
รร.นายางกลักพิทยาคม