อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

งานกีฬาวันครู ปีการศึกษา 2567
งานกีฬาวันครู ปีการศึกษา 2567
การประชุมติดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมติดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและทดสอบระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ.
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและทดสอบระบบปักหมุด สารสนเทศการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ.
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิด งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567
สพม.ชัยภูมิ ร่วมส่ง ดร.วีระศักดิ์ พลมณี และดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ทั้งจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย
สพม.ชัยภูมิ ร่วมส่ง ดร.วีระศักดิ์ พลมณี และดร.สมัต อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ทั้งจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2567
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ใ้ห้เกียรติเป็นประธาน การแข่งขันกีฬากอล์ฟเนื่องในวันครู ประจำปี 2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ใ้ห้เกียรติเป็นประธาน การแข่งขันกีฬากอล์ฟเนื่องในวันครู ประจำปี 2567
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567
สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปีใหม่ แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปีการศึกษา 2567
สพม.ชัยภูมิ ร่วมกับ ชมรมฟุตบอล และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมปีใหม่ แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ปีการศึกษา 2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบายเร่งด่วนทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบายเร่งด่วนทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2565
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2565
งานวันสถาปนาโรงเรียน และร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
งานวันสถาปนาโรงเรียน และร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบาย ด้านการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับนโยบาย ด้านการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ
พิธีอัญเชิญและฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2566ณ หอประชุม ๓๖ ปี ปาริชาต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
พิธีอัญเชิญและฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2566ณ หอประชุม ๓๖ ปี ปาริชาต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2566
การประชุมคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดเตรียมการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566