อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Zoom Meeting
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งเลขที่ อ 38 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อรับย้าย/รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งเลขที่ อ 38 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไพรีพินาศ
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไพรีพินาศ
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ปฐมนิเทศและให้โอวาทในการทำงาน แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ปฐมนิเทศและให้โอวาทในการทำงาน แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ “เรียนดี มีความสุข”
โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ “เรียนดี มีความสุข”
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2567
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการค้นหาความโดนเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการค้นหาความโดนเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2/2567
การประชุม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2/2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพม.ชัยภูมิ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาระดับจังหวัดเพื่อรับ เครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBEC Special)" จำนวน 11 ด้าน 93 รายการ
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาระดับจังหวัดเพื่อรับ เครื่องหมาย "คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBEC Special)" จำนวน 11 ด้าน 93 รายการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน" วันที่ 21 มิถุนายน 2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน" วันที่ 21 มิถุนายน 2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2567
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 2 ราย และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
การผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
การผู้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริม Soft Power ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล