อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2567
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยภูมิ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชัยภูมิ
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมการเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
การประชุมการเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
ประชุมรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567" ในวันที่ 11 เม.ย. 2567 (กล้อง 2)
สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567" ในวันที่ 11 เม.ย. 2567 (กล้อง 2)
สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567”
สพม.ชัยภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567”
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุม ชมรมอดีตผู้บริหารและครูเก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุม ชมรมอดีตผู้บริหารและครูเก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2567
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน และประเมิน ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน และประเมิน ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว
สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษ แห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน พิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน พิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
การประชุม คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ (กล้อง 2)
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ (กล้อง 2)
การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
สพม.ชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ และ ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
ประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมการต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมการต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)