การเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของ สพม.ชัยภูมิ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สพม.ชัยภูมิ