ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

“วัฒนคุณาธร” ประจำปีงบประมาณ 2564
18 มกราคม 2565
รร.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
01 มกราคม 2565
รร.ภักดีชุมพลวิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจําภาคเรียนที่ 2/2564
19 ธันวาคม 2564
รร.พระธาตุหนองสามหมื่น